Film, z ktorého môže prísť zle.

Slovensko, aké si nechceme pripustiť.

Krajina nášho srdca.

 

 

Výroba filmu nebola podporená žiadnou finančnou skupinou,televíziou ani fondom.